logo

Vykonávame opravy:

- PC zostáv , čistenie , výmena komponentov , atď...